Liên hệ
Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

CÔNG TY TNHH THÀNH LỢI

Địa chỉ: C5/25 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: +84.24 38562387
Fax: +84.24 38561356
Email: thanhloi@thanhloi.net


 
 Giám đốc bán hàng: Ông Phạm Đình Khánh

Email: khanh.phamdinh@thanhloico.com
Mob.: +84. 912173791


 
 

 
 
 

Xem Công ty TNHH Thành Lợi ở bản đồ lớn hơn