Tin tức
Tin tức

Hệ thống định hướng phát xạ vô tuyến điện cầm tay

(rfd.gov.vn)- Hiện nay, các hãng sản xuất thiết bị định hướng nguồn phát xạ vô tuyến điện trên thế giới đang tập chung phát triển hệ thống định hướng nguồn phát xạ vô tuyến điện cầm tay để phục vụ công tác kiểm soát (tiếp cận mục tiêu) tại khu vực mà các trạm kiểm soát (cố định,lưu động) không xác định được chính xác vị trí nguồn phát xạ vô tuyến điện, giao thông không cho phép trạm kiểm soát lưu động tiếp cận nguồn phát xạ vô tuyến điện (các thành phố có mật độ xây dựng cao).