Sản phẩm - THANH LOI CO., LTD

Hệ thống chiến lược

Trong mô hình Tác chiến điện tử, Hệ thống chiến lược bao gồm các trạm giám sát, định hướng và gây nhiễu được đặt cố định, phục vụ cho những công tác chủ yếu như:
 

 • Lập kế hoạch và giao nhiệm vụ.

 

 • Thu thập thông tin

 

 • Xử lý thông tin

 

 • Phân tích thông tin

 

 • Ra quyết định tác chiến


Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, cấu hình của hệ thống bao gồm:
 

 • Trung tâm điều khiển

 

 • Phân hệ Hỗ trợ tác chiến điện tử:


   -   Trạm giám sát, định hướng băng rộng

   -   Trạm thu và ghi âm tín hiệu đa kênh

 

 • Trạm thông tin liên lạc

 

 • Trạm gây nhiễu


Dựa trên thông tin tình báo, phân hệ Hỗ trợ tác chiến điện tử (ESM) được giao nhiệm vụ bởi Trung tâm điều khiển (CC) để tiến hành thu chặn, định hướng, định vị đối với các phiên liên lạc quan tâm.  Dữ liệu thu được bao gồm các file trung tần (IF), âm tần (audio) hoặc thông tin về hướng, tọa độ của mục tiêu.

Dữ liệu thu sẽ được chuyển tiếp về Cơ sở dữ liệu để phục vụ lưu trữ hoặc phân tích chuyên sâu hơn với những bộ giải mã của Wavecom / HOKA / MRSI2000. Ngoài ra, chúng còn được sử dụng để làm đầu vào cho các trạm gây nhiễu.

Tính năng chính của hệ thống

 

 • Thu, giám sát và định hướng:


   -   Dải tần HF: 9 kHz – 30 MHz

   -   Dải tần V/UHF: 20 – 3600 MHz

 

 • Gây nhiễu:


   -   Dải tần V/UHF: 20 – 3600 MHz
 

 • Có khả năng mở mở rộng để kết nối với các thiết bị cơ động như xe Chỉ huy thông tin, xe Giám sát và Định hướng, xe Gây nhiễu …

 

 • Ghi IF và Audio để phân tích và biên dịch

 

 • Giải mã dữ liệu, phân tích tín hiệu online và offline

 

 • Thu và ghép nối tín hiệu nhẩy tần trải phổ

 

 • Giải mã, ghi âm tín hiệu IF và audio

 

 • Tự động phát hiện và cảnh báo khi các tần số mục tiêu đã đặt trước có hoạt động

 

 • Ghi IF băng rộng để giải điều chế ngoại tuyến

 

 • Tích hợp Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hiển thị vị trí mục tiêu trên bản đồ số

 

 • Hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ dữ liệu thô, dữ liệu đã được phân tích