Sản phẩm - THANH LOI CO., LTD

Hệ thống chiến thuật

Trong mô hình Tác chiến điện tử, Hệ thống chiến thuật gồm chủ yếu các thiết bị vác vai hoặc lắp trên phương tiện có tính cơ động cao như xe Chỉ huy thông tin, xe Giám sát và Định hướng, xe Gây nhiễu. Hệ thống hỗ trợ cho người chỉ huy chiến trường trong việc đưa ra các quyết định mang tính chiến thuật thông qua việc thu thập các thông tin trong thời gian thực. Ngoài ra hệ thống còn đóng vai trò cung cấp thông tin cho hệ thống chiến lược.

a) Các tính năng chính của hệ thống

 

  • Dải tần thu, giám sát, định hướng và gây nhiễu từ 1MHz đến 3,6GHz

 

  • Hỗ trợ tác chiến điện tử (ES) và chống tác chiến điện tử (EA)

 

  • Giám sát các tần số cố định, tín hiệu phát

 

  • Điểu khiển từ Trung tâm điều khiển cơ động như Xe chỉ huy thông tin

 

  • Hỗ trợ cho người chỉ huy đưa ra các quyết định mang tính chiến thuật thông qua việc thu thập các thông tin liên quan của mục tiêu

 

  • Cung cấp các thông tin về thu chặn để xử lý, kiểm tra, phân tích và các quyết định mang tính chiến lược

 

  • Cấu trúc hệ thống có thể mở rộng để phục vụ các nhu cầu trong tương lai.

 
b) Các thành phần chính của hệ thống

 

  • Tuỳ theo nhu cầu sử dụng của khách hàng mà hệ thống có thể bao gồm:


    -   Trung tâm chỉ huy

    -   Hệ thống Định hướng và trinh sát băng rộng.

    -   Hệ thống Thu, giám sát, ghi âm và lưu trữ dữ liệu

    -   Hệ thống Phân tích và ghi tín hiệu băng rộng

o