Sản phẩm - THANH LOI CO., LTD

Thiết bị giám sát phổ

Công ty TNHH Thành Lợi tư vấn, cung cấp và triển khai các hệ thống Đo, Giám sát và Định hướng trên phổ tần số theo tiêu chuẩn của Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union- ITU).

Hệ thống có giao diện mở để kết nối/làm việc với các nhà cung cấp giao diện quản lý tần số như LC-Telcom hay WRAP International.

 Các cấu hình hệ thống cơ bản:

 

  • Trạm Giám sát và Định hướng cố định cho dải tần H/V/UHF

 

  • Trạm Giám sát và Định hướng lắp trên xe cơ động
 
  • Thiết bị Đo, Giám sát và xác định hướng nguồn phát dạng cầm tay
 
a
 Thông số kỹ thuật :
  


Thông số
 

Cầm tay Cố định/cơ động

   Dải tần
 
   9kHz – 3600MHz    1MHz – 6GHz

   Băng thông tức thời
 
   20MHz    20MHz

   Độ chính xác tần số
 
   2ppb (có GPS)    2ppb (có GPS)

   Thuật toán định hướng
 
   Không    Giao thoa

   Công suất tiêu thụ
 
   55W (không có thiết bị điều khiển)    < 150W (máy thu và Anten)
   Các thông số đo được
   Đo đạc các thông số ITU

   Chế độ phân tích GSM

   Chế độ phân tích TETRA

   Chế độ phát hiện tần số cố định
 


 
   Đo đạc các thông số ITU

   Chế độ phân tích GSM

   Chế độ phân tích TETRA

   Chế độ phát hiện tần số cố định

   Chế độ phân tích AIS
   Tuỳ chọn
   Phần mềm giải mã

   Trung tâm điều khiển

 
   Phần mềm giải mã

   Trung tâm điều khiển
Các sản phẩm tương tự